Verenigingen

Bijbelstudiekring

Donderdagavond van 19:30-21:30

De Bijbelstudiekring, die tot doel heeft verrijking van de bijbelkennis, vergadert vanaf eind september tot begin april eens in de drie weken op donderdagavond. 

De aanvang van deze avond is 19:30 uur en loopt door tot 21:30 uur. De aankondiging van een vergadering vindt u in de kerkbode terug.

Catechisatie

Maandagavond

Vanouds kent de kerk speciale avonden voor de jongeren van de gemeente, waarop zij worden onderwezen in de leer van de kerk. Voor aanvang van het seizoen (eind september t/m maart) wordt elk jaar opnieuw uitvoerig bericht gedaan in de kerkbode over de juiste aanvangstijden.

Elke catechisatieles wordt er wat opgegeven om te leren. Doe daar je best voor. Begin er niet een paar uur voor de catechisatieles mee. Je zult er nooit spijt van krijgen dat je de stof die op de catechisatie werd opgegeven, trouw hebt geleerd.

De lessen worden gehouden op maandagavond. De tijden van catechisatie zijn:

  • 12 – 14 jarigen:  18:30 – 19:15
  • 15 – 17 jarigen: 19:15 – 20:00 
  • 18 jaar en ouder: 20:00 – 20:45

Jeugdvereniging
-16

Zondagmiddag en vrijdagavond

Meisjes en jongens van 12 t/m 15 jaar zijn welkom op de jeugdvereniging -16. Deze vereniging komt zowel op zondagmiddag als op vrijdagavond bijeen. In het kerkblad staan de tijden altijd nauwkeurig vermeld. Het doel is om de jongeren aan te zetten tot het maken van Bijbelse onderwerpen.

Jeugdvereniging
16+

Zondagavond

Tekst nog niet beschikbaar,

Ouderen Contactmiddag

’s Middags rond 14:00 uur

In de maanden oktober tot en met april wordt er één keer per maand een ouderen-contact-middag gehouden. De invulling van deze middagen zijn verschillend. Rond de Kerst en Pasen wordt er ook een maaltijd gehouden. De middagen worden altijd in het kerkblad vermeld en beginnen ‘s middags rond 14:00 uur.

Vrouwen
vereniging
Ruth

’s Ochtends van 09:15 tot 11:15

Vrouwenvereniging Ruth vergadert één keer per maand op woensdagmorgen in het verenigingslokaal. Het doel is, om met elkaar de Bijbel te bestuderen aan de hand van een bijbelstudie, uitgegeven door de Hersteld Hervormde Kerk.

De ochtenden zijn van 09:15 uur tot 11:15 uur. Er is dan tevens kinderoppas.

Zondagschool
Samuel

Zondagsmiddags van 14:00 tot 15:00

Alle kinderen uit het dorp van 4 t/m 11 jaar zijn hartelijk welkom op de zondagsschool, die zondagsmiddags van 14:00 tot 15:00 uur bijeenkomt in het kerkgebouw.