Privacy statement

Hersteld Hervormde Gemeente van Boven-Hardinxveld

Algemeen

Via o.a. de website van onze gemeente, de Hersteld Hervormde Gemeente van Boven-Hardinxveld (www.hhgbovenhardinxveld.nl)wordt allerlei informatie gedeeld over de activiteiten van onze kerkelijke gemeente. Wij hechten waarde aan de bescherming van ieders privacy en daarom is hieronder het beleid vastgelegd in verband met de plaatsing van persoonsgegevens en foto’s op de website. Wanneer het gaat om persoonsgegevens wordt zorgvuldigheid en terughoudendheid betracht. Persoonsgegevens worden niet langer dan noodzakelijk bewaard

Doel van verwerking

Als plaatselijke gemeente hechten wij belang aan het bevorderen van de onderlinge band en betrokkenheid en het bijeenzijn rondom het Woord van God. Om die reden worden er ook persoonsgegevens vastgelegd. Deze verwerking van basale (gast)leden-informatie vindt plaats in onze plaatselijke kerkelijke leden-administratie, waarbij een verzoek tot (gast)lidmaatschap van onze gemeente impliceert dat het redelijk en billijk is dat uw gegevens worden opgenomen in onze leden-administratie.

Deze informatie is uitsluitend bedoeld voor een ordelijke administratie en ter ondersteuning van activiteiten binnen onze eigen gemeente. Daarnaast kan het voorkomen dat, voor het correct functioneren van het diverse kerkelijke organen (bijv. kerkenraad of diaconie), informatie in notulen en overeenkomsten kan worden opgenomen.

Privacy

Persoonsgegevens van gemeenteleden worden alleen op  de website gepubliceerd wanneer dit nuttig is voor uitoefening van de functie. Hierin wordt geprobeerd een zorgvuldige afweging te maken. Voor elke persoon/vereniging is de mogelijkheid om een kerkelijk emailadres aan te vragen (…@hhgbovenhardinxveld.nl).

Foto’s van kerkelijke activiteiten worden niet op de website geplaatst, maar enkel incidenteel bij de papieren kerkbodes  bijgevoegd. Alle foto’s worden vooraf gescreend. Bij publicatie van foto’s geldt een bepaalde terughoudendheid, zo wordt er bijvoorbeeld gelet op de compositie van de foto en hoe individuele personen erop staan. Dit laatste is een subjectief oordeel en daarom kunt u altijd bezwaar maken tegen plaatsing.

Bezwaar

Wanneer u bezwaar heeft tegen een geplaatste foto waarop u zichtbaar bent, dan kunt u dat (met opgaaf van de reden) kenbaar maken door dit kenbaar te maken bij de contact persoon AVG die dit bezwaar zal bespreken bij diegene(n) die de foto’s aan de kerkbode hebben toegevoegd

Gebruik persoonsgegevens

Heeft u vragen over het gebruik van (uw) persoonsgegevens? Neem dan contact op met de contact persoon AVG (M.A. Verschoor, emailadres: m.a.verschoor@vaart.net).

Verzamelen persoonsgegevens

Tijdens uw bezoek aan de website wordt ten hoogste enige informatie verzameld over de hard- en software van uw computer. Het gaat daarbij om uw IP-adres, browsertype, domeinnaam en toegangstijd. Deze informatie wordt gebruikt om de website te verbeteren. Deze gegevens worden door de meeste websites vastgelegd en blijven anoniem.

Uitzending kerkdiensten

Het is mogelijk om kerkdiensten online mee te luisteren. Hiervoor hoeft niet ingelogd te worden, dit kan zonder enige vorm van registratie. Ná de dienst komt elke preek in een online archief van de site kerkdienstgemist.nl. Daar is een preek nog maximaal 3 weken na te luisteren en te downloaden. Na deze periode is een preek alleen nog maar te bestellen op aanvraag en wordt deze preek gearchiveerd.

Publicatie kerkbode

Kerkbodes worden tot en met 30 juni 2018 op de website geplaatst. Nadien is het alleen nog mogelijk om een abonnement te nemen op de kerkbode.