Rondom diensten

Deze pagina bevat kerkdiensten, collecte en preekvragen.

Kerkdiensten

Iedere zondag bent u van harte welkom in onze 2 diensten. Dat geldt ook als er doordeweeks een dienst is.

De gebruikelijke aanvangstijden van kerkdiensten zijn:

Zondagochtend09:30 uur
Zondagavond18:00 uur
Weekdiensten19:30 uur

 

 

Preekvragen

Deze pagina bevat vragen, die door voorgangers worden aangeleverd en betrekking hebben op een bepaalde preek

Vragen bij de dienst van 10-12-2023, 9:30 uur

Goede morgen allemaal,

Het is vandaag de tweede adventszondag en er is bediening van het Heilig Avondmaal. Wij hopen met u en jullie een gezegende zondag te mogen ontvangen. Het is de Heere, Die ons dat kan geven.

Hier zijn enkele vragen:

 1. Kun jij een reden bedenken waarom wij ieder jaar niet alleen in de lijdenstijd maar ook in de adventstijd Heilig Avondmaal houden.
 2. Micha roept een “wee mij” uit omdat de zomervruchten er niet meer zijn. Bedoelt hij daar de gewone oogst mee, die over is gegaan, of bedoelt hij de toestand van zijn volk? Kijk naar de volgende verzen.
 3. Schrik jij ook van de chaos die Micha schildert? Zien wij daar ook in onze tijd iets van?
 4. Kijk een in 2 Timotheus 3:1-4 hoe Paulus de laatste dagen afschildert. Zie jij overeenkomst? Kijk ook eens in Psalm 12
 5. In vers 5 en 6 tekent Micha de slechte toestand van vriendschaps- en familieverhoudingen. Wat moeten wij doen om zoiets in onze eigen omgeving te vermijden.
 6. Micha laat toch de moed niet zakken. Wat doet hij in de ellendige tijd waarin hij leefde (vers 7)
 7. Wat is het verschil tussen wachten op en afwachten. Wat doen wij?
 8. Is Micha er zeker van dat uitzien naar de Heere het goede oplevert? Uit welke woorden blijkt dat?

Nu, allemaal een fijne zondag en tot ziens, ook hartelijke groeten.

Ds. J.L. Schreuders

Collecte

Digitale collecten

Wat betreft het schenken van collectegelden willen wij u vragen gebruik te maken van de mogelijkheid om collectebonnen af te nemen dan wel uw gaven (digitaal) over te maken via een bankoverschrijving.

Om de administratieve verwerking van de collecten beheersbaar te houden willen wij u vragen om collectegelden alleen over te maken naar het rekeningnummer van de kerkvoogdij. Hierbij zal uw betaling worden verdeeld over de 3 bestemmingen (waaronder de Diaconie) conform de gebruikelijke verdeelsleutel. In het geval dat u een specifiek doel wilt steunen, of een andere verdeling wenst van het door u overgemaakte bedrag, kunt u dit vermelden in de betalingsoverschrijving.

Wij vragen u dan ook om het rekeningnummer van de diaconie niet meer te gebruiken voor het overmaken van reguliere collectegelden. Logischerwijs kunt u een specifieke gift voor de diaconie nog steeds direct overmaken naar het rekeningnummer van de diaconie en toelichten in de betalingsomschrijving.

KerkvoogdijNL43 RABO 0395 0708 72
DiaconieNL78 RABO 0395 0350 31

Voor het overmaken van uw collecten kunt u ook gebruik maken van het scannen van de QR-code of het aanklikken van de iDEAL-knop.

Collectebonnen

Collectebonnen zijn te bestellen in stroken van 10 stuks, hierbij kunt u kiezen uit: €0,50/€1,00/ €1,75/€2,50. Een strook heeft dus een waarde van: €5,-/€10,-/€17,50/€25,-. U kunt de bonnen bestellen middels een bankoverschrijving naar het rekeningnummer van de kerkvoogdij (NL43 RABO 0395 0708 72). Bij bestelling graag uw straatnaam incl. huisnummer en het aantal collectestroken van welke waarde (€5,-/€10,-/€17.50/€25,-) vermelden. Bv. Nassaustraat 4: 10×5, 5×10, 1×17,50. Wat betreft het afhalen van de collectebonnen geldt:

 • Een bestelling die voor of op de laatste maandag van de maand binnenkomt via het rekeningnummer van de kerkvoogdij;
 • Wordt dezelfde week verwerkt waarbij u de collectebonnen op de eerstvolgende donderdagavond kunt ophalen in één van de zalen van de kerk;
 • Hierbij zal zo veel als mogelijk de aansluiting worden gezocht bij de kaartverkoop, zie voor tijden en data ook de activiteitenagenda in de kerkbode;
 • Let wel, de collectebonnen liggen klaar en kunnen dus niet ter plekke worden gekocht.