Rondom diensten

Deze pagina bevat kerkdiensten, collecte en preekvragen.

Kerkdiensten

Iedere zondag bent u van harte welkom in onze 2 diensten. Dat geldt ook als er doordeweeks een dienst is.

De gebruikelijke aanvangstijden van kerkdiensten zijn:

Zondagochtend09:30 uur
Zondagavond18:00 uur
Weekdiensten19:30 uur

 

 

Preekvragen

Deze pagina bevat vragen, die door voorgangers worden aangeleverd en betrekking hebben op een bepaalde preek

Vragen bij de dienst van 12-05-2024, 9:30 uur

Goede morgen jongelui,

De dag van het Pinksterfeest werd vervuld. Dat gebeurde op de eerste dag der week, 7×7 dagen na de opstanding van de Eersteling, dat is Jezus Christus. Niet alleen de tijd werd vervuld. Ook Jezus’ discipelen en degenen, die daarbij hoorden. Uitgieten en uitstorten zijn woorden van overvloed. Wij mogen dan ook van de werking van Gods Geest grote dingen verwachten.  Bid en smeek er maar om zoals ook de discipelen hebben gedaan.

Hier zijn de vragen:

 1. Op welk feest sprak Jezus al van de Heilige Geest?
 2. Het ging daar niet over wind , vuur en talen om daarmee duidelijk te maken hoe de Geest werkt. Welk beeld wordt hier voor de Heilige Geest gebruikt? Waarom dit beeld hier?
 3. Water lest de dorst. Zullen mensen die geen enkele dorst voelen ooit tot Jezus komen?
 4. Hoeveel dorst moet je dan hebben om tot Hem te komen? Mag je ook om dorst vragen?
 5. Komen en geloven staan op één lijn en Jezus gebruikt de woorden naast elkaar. Kun je geloven zonder tot Hem te gaan?
 6. Wat is de belofte die Jezus aan de gelovigen geeft? Kun jij in eigen woorden zeggen wat dat in houdt?
 7. Het komt ook naar buiten, de buik uit. Is het dus niet de bedoeling dat het alleen maar voor jezelf is?
 8. Johannes legt uit dat jezus hier nog niet de Geest maar wel over Hem spreekt. Waarom deed Jezus dat toen nog niet?
 9. Jezus moest eerst verheerlijkt worden voor de Geest in overvloed zo komen. Wat is met dat verheerlijkt worden bedoeld?
 10. De Geest was nog niet. Betekent dit dat de Geest van God nog niet bestond?

Jullie allemaal gezegende Pinksterdagen. Wil jij/u ook bidden voor Anna en Kolinda, die vanmorgen belijdenis deden?

Hartelijke groeten,

Ds. J.L. Schreuders 

Collecte

Digitale collecten

Wat betreft het schenken van collectegelden willen wij u vragen gebruik te maken van de mogelijkheid om collectebonnen af te nemen dan wel uw gaven (digitaal) over te maken via een bankoverschrijving.

Om de administratieve verwerking van de collecten beheersbaar te houden willen wij u vragen om collectegelden alleen over te maken naar het rekeningnummer van de kerkvoogdij. Hierbij zal uw betaling worden verdeeld over de 3 bestemmingen (waaronder de Diaconie) conform de gebruikelijke verdeelsleutel. In het geval dat u een specifiek doel wilt steunen, of een andere verdeling wenst van het door u overgemaakte bedrag, kunt u dit vermelden in de betalingsoverschrijving.

Wij vragen u dan ook om het rekeningnummer van de diaconie niet meer te gebruiken voor het overmaken van reguliere collectegelden. Logischerwijs kunt u een specifieke gift voor de diaconie nog steeds direct overmaken naar het rekeningnummer van de diaconie en toelichten in de betalingsomschrijving.

KerkvoogdijNL43 RABO 0395 0708 72
DiaconieNL78 RABO 0395 0350 31

Voor het overmaken van uw collecten kunt u ook gebruik maken van het scannen van de QR-code of het aanklikken van de iDEAL-knop.

Collectebonnen

Collectebonnen zijn te bestellen in stroken van 10 stuks, hierbij kunt u kiezen uit: €0,50/€1,00/ €1,75/€2,50. Een strook heeft dus een waarde van: €5,-/€10,-/€17,50/€25,-. U kunt de bonnen bestellen middels een bankoverschrijving naar het rekeningnummer van de kerkvoogdij (NL43 RABO 0395 0708 72). Bij bestelling graag uw straatnaam incl. huisnummer en het aantal collectestroken van welke waarde (€5,-/€10,-/€17.50/€25,-) vermelden. Bv. Nassaustraat 4: 10×5, 5×10, 1×17,50. Wat betreft het afhalen van de collectebonnen geldt:

 • Een bestelling die voor of op de laatste maandag van de maand binnenkomt via het rekeningnummer van de kerkvoogdij;
 • Wordt dezelfde week verwerkt waarbij u de collectebonnen op de eerstvolgende donderdagavond kunt ophalen in één van de zalen van de kerk;
 • Hierbij zal zo veel als mogelijk de aansluiting worden gezocht bij de kaartverkoop, zie voor tijden en data ook de activiteitenagenda in de kerkbode;
 • Let wel, de collectebonnen liggen klaar en kunnen dus niet ter plekke worden gekocht.
 • Indien dit voor u tot de mogelijkheden behoort, geven wij u graag het advies mee op de bonnen voor een periode van meerdere maanden vooruit te bestellen. Ook kan het handig zijn om een volgend bestelmoment reeds in uw agenda te zetten.