Rondom diensten

Deze pagina bevat kerkdiensten, collecte en preekvragen.

Kerkdiensten

Iedere zondag bent u van harte welkom in onze 2 diensten. Dat geldt ook als er doordeweeks een dienst is.

De gebruikelijke aanvangstijden van kerkdiensten zijn:

Zondagochtend09:30 uur
Zondagavond18:00 uur
Weekdiensten19:30 uur

 

 

Preekvragen

Deze pagina bevat vragen, die door voorgangers worden aangeleverd en betrekking hebben op een bepaalde preek

Vragen bij de dienst van 18-02-2024, 9:30 uur

Beste luisteraars,

Opnieuw is er bevestiging van een ambtsdrager. Wij mogen allemaal dankbaar zijn dat de Heere geroepen heeft tot het ambt en dat daarmee de kerkenraad weer voltallig zal zijn. Wij mogen ook met dankbaarheid afscheid nemen van ouderling R.A. Vogel. Hij heeft de gemeente jarenlang in trouw mogen dienen. De Heere zij hem verder in alles genadig nabij.

Hier zijn de vragen bij de preek over Filip. 1:9-11

 1. In vers 1 van dit hoofdstuk valt ons op dat de brief niet alleen de heiligen (de gelovige gemeenteleden) is geadresseerd maar ook nog anderen. Wie zijn dat en waarom noemt Paulus ze apart?
 2. Paulus dankt en bidt. Wie dankt hij? De gemeente of God?
 3. Hoe hadden zij met Paulus meegeleefd in zijn gevangenschap en verdrukkingen? Zie ook Fil. 4: 10-19.
 4. De liefde onder elkaar moet overvloediger worden. Is dat bij ons ook zo? En waarin met die dan blijken? En waarom bidt de apostel er om?
 5. Zij moeten ook onderscheiden waar het op aan komt. Waarom is dat ook in onze tijd zo belangrijk. Maakt het dan wat uit wat je gelooft?
 6. Wanneer ben je oprecht en geeft je anderen geen ergernis of aanstoot?
 7. Hoe kunnen de vruchten van de gerechtigheid voor God tot heerlijkheid en prijs dienen?
 8. Zou jij ook zo voor de gemeente en de kerkenraad kunnen bidden zoals Paulus dat deed voor de Filippenzen?

Zo, die was het voor deze keer. De Heere moge met jullie allemaal zijn,

Ds. J.L. Schreuders

Collecte

Digitale collecten

Wat betreft het schenken van collectegelden willen wij u vragen gebruik te maken van de mogelijkheid om collectebonnen af te nemen dan wel uw gaven (digitaal) over te maken via een bankoverschrijving.

Om de administratieve verwerking van de collecten beheersbaar te houden willen wij u vragen om collectegelden alleen over te maken naar het rekeningnummer van de kerkvoogdij. Hierbij zal uw betaling worden verdeeld over de 3 bestemmingen (waaronder de Diaconie) conform de gebruikelijke verdeelsleutel. In het geval dat u een specifiek doel wilt steunen, of een andere verdeling wenst van het door u overgemaakte bedrag, kunt u dit vermelden in de betalingsoverschrijving.

Wij vragen u dan ook om het rekeningnummer van de diaconie niet meer te gebruiken voor het overmaken van reguliere collectegelden. Logischerwijs kunt u een specifieke gift voor de diaconie nog steeds direct overmaken naar het rekeningnummer van de diaconie en toelichten in de betalingsomschrijving.

KerkvoogdijNL43 RABO 0395 0708 72
DiaconieNL78 RABO 0395 0350 31

Voor het overmaken van uw collecten kunt u ook gebruik maken van het scannen van de QR-code of het aanklikken van de iDEAL-knop.

Collectebonnen

Collectebonnen zijn te bestellen in stroken van 10 stuks, hierbij kunt u kiezen uit: €0,50/€1,00/ €1,75/€2,50. Een strook heeft dus een waarde van: €5,-/€10,-/€17,50/€25,-. U kunt de bonnen bestellen middels een bankoverschrijving naar het rekeningnummer van de kerkvoogdij (NL43 RABO 0395 0708 72). Bij bestelling graag uw straatnaam incl. huisnummer en het aantal collectestroken van welke waarde (€5,-/€10,-/€17.50/€25,-) vermelden. Bv. Nassaustraat 4: 10×5, 5×10, 1×17,50. Wat betreft het afhalen van de collectebonnen geldt:

 • Een bestelling die voor of op de laatste maandag van de maand binnenkomt via het rekeningnummer van de kerkvoogdij;
 • Wordt dezelfde week verwerkt waarbij u de collectebonnen op de eerstvolgende donderdagavond kunt ophalen in één van de zalen van de kerk;
 • Hierbij zal zo veel als mogelijk de aansluiting worden gezocht bij de kaartverkoop, zie voor tijden en data ook de activiteitenagenda in de kerkbode;
 • Let wel, de collectebonnen liggen klaar en kunnen dus niet ter plekke worden gekocht.