Rondom diensten

Deze pagina bevat kerkdiensten, collecte en preekvragen.

Kerkdiensten

Iedere zondag bent u van harte welkom in onze 2 diensten. Dat geldt ook als er doordeweeks een dienst is.

De gebruikelijke aanvangstijden van kerkdiensten zijn:

Zondagochtend09:30 uur
Zondagavond18:00 uur
Weekdiensten19:30 uur

 

 

Preekvragen

Deze pagina bevat vragen, die door voorgangers worden aangeleverd en betrekking hebben op een bepaalde preek

Vragen bij de dienst van 26-03-2023, 9:30 uur

Beste jongelui en anderen,

Er  is vandaag Heilig  Avondmaal en dus is de preek wat korter dan anders. Daarom een paar vragen ook over het Avondmaal.

 1. Waarvoor heeft de Heere Jezus het avondmaal in gesteld? Heeft het iets met Zijn lijden te maken?
 2. Weet je ook wanner Hij dat ingesteld heeft? Wat was dat voor een dag en wat zegt dat ons?
 3. Judas werd van de tafel weg gezonden. Waarom was dat en wat zegt ons dat?
 4. Wat bedoelt de Heere Jezus met “deze ure”?
 5. Heb je ook begrepen uit de preek wat het woord ‘ontroerd’ hier betekent?
 6. Was het ongehoorzaamheid van de Heere Jezus dat Hij zegt: Verlos Mij hieruit? In Gethsemane zei Hij: Laat deze drinkbeker aan Mij voorbij gaan.
 7. Waaruit kun je zien of het ongehoorzaamheid was of niet?
 8. Waar was het de Heere Jezus om te doen toen Hij zei : maar hiertoe ben Ik in deze wereld gekomen? Kijk maar naar wat er achter staat: dan weet je het!

Een goede zondag gewenst en groeten aan alle bekenden,

Ds. J. L. Schreuders 

Collecte

Digitale collecten

Wat betreft het schenken van collectegelden willen wij u vragen gebruik te maken van de mogelijkheid om collectebonnen af te nemen dan wel uw gaven (digitaal) over te maken via een bankoverschrijving.

Om de administratieve verwerking van de collecten beheersbaar te houden willen wij u vragen om collectegelden alleen over te maken naar het rekeningnummer van de kerkvoogdij. Hierbij zal uw betaling worden verdeeld over de 3 bestemmingen (waaronder de Diaconie) conform de gebruikelijke verdeelsleutel. In het geval dat u een specifiek doel wilt steunen, of een andere verdeling wenst van het door u overgemaakte bedrag, kunt u dit vermelden in de betalingsoverschrijving.

Wij vragen u dan ook om het rekeningnummer van de diaconie niet meer te gebruiken voor het overmaken van reguliere collectegelden. Logischerwijs kunt u een specifieke gift voor de diaconie nog steeds direct overmaken naar het rekeningnummer van de diaconie en toelichten in de betalingsomschrijving.

KerkvoogdijNL43 RABO 0395 0708 72
DiaconieNL78 RABO 0395 0350 31

Voor het overmaken van uw collecten kunt u ook gebruik maken van het scannen van de QR-code of het aanklikken van de iDEAL-knop.

Deze betaalink is geldig tot 1 mei 2023

Collectebonnen

Collectebonnen zijn te bestellen in stroken van 10 stuks, hierbij kunt u kiezen uit: €0,50/€1,00/ €1,75/€2,50. Een strook heeft dus een waarde van: €5,-/€10,-/€17,50/€25,-. U kunt de bonnen bestellen middels een bankoverschrijving naar het rekeningnummer van de kerkvoogdij (NL43 RABO 0395 0708 72). Bij bestelling graag uw straatnaam incl. huisnummer en het aantal collectestroken van welke waarde (€5,-/€10,-/€17.50/€25,-) vermelden. Bv. Nassaustraat 4: 10×5, 5×10, 1×17,50. Wat betreft het afhalen van de collectebonnen geldt:

 • Een bestelling die voor of op de laatste maandag van de maand binnenkomt via het rekeningnummer van de kerkvoogdij;
 • Wordt dezelfde week verwerkt waarbij u de collectebonnen op de eerstvolgende donderdagavond kunt ophalen in één van de zalen van de kerk;
 • Hierbij zal zo veel als mogelijk de aansluiting worden gezocht bij de kaartverkoop, zie voor tijden en data ook de activiteitenagenda in de kerkbode;
 • Let wel, de collectebonnen liggen klaar en kunnen dus niet ter plekke worden gekocht.