Rondom diensten

Deze pagina bevat kerkdiensten, collecte en preekvragen.

Kerkdiensten

Iedere zondag bent u van harte welkom in onze 2 diensten. Dat geldt ook als er doordeweeks een dienst is.

De gebruikelijke aanvangstijden van kerkdiensten zijn:

Zondagochtend09:30 uur
Zondagavond18:00 uur
Weekdiensten19:30 uur

 

 

Preekvragen

Deze pagina bevat vragen, die door voorgangers worden aangeleverd en betrekking hebben op een bepaalde preek

Vragen bij de dienst van 26-06-2022, 09:30 uur

Vragen voor kinderen

  • Wat ziet Paulus in Athene? Waarom wordt hij daar verdrietig van?
  • Wat gaat Paulus vervolgens doen?
  • Waarom hadden de mensen van Athene ook een altaar gemaakt voor de onbekende god?

 Vragen voor jongeren

  • Wat is afgoderij? Hoe kunnen ook in zichzelf onschuldige zaken (als geld, werk, eten, familie, vrienden) tot afgoden voor ons worden?
  • Wat is het verschil tussen slaafse vrees en kinderlijke vrees? Hoe is het bij jou?
  • Noem drie redenen waarom wij het zelf niet meer goed kunnen maken tussen God en ons. Wat betekent het voor jou dat de Zoon des mensen niet gekomen is om gediend te worden, maar om te dienen en Zijn ziel te geven tot een rantsoen voor velen? (Mat. 20:28) 

Collecte

Digitale collecten

Wat betreft het schenken van collectegelden willen wij u vragen gebruik te maken van de mogelijkheid om collectebonnen af te nemen dan wel uw gaven (digitaal) over te maken via een bankoverschrijving.

Om de administratieve verwerking van de collecten beheersbaar te houden willen wij u vragen om collectegelden alleen over te maken naar het rekeningnummer van de kerkvoogdij. Hierbij zal uw betaling worden verdeeld over de 3 bestemmingen (waaronder de Diaconie) conform de gebruikelijke verdeelsleutel. In het geval dat u een specifiek doel wilt steunen, of een andere verdeling wenst van het door u overgemaakte bedrag, kunt u dit vermelden in de betalingsoverschrijving.

Wij vragen u dan ook om het rekeningnummer van de diaconie niet meer te gebruiken voor het overmaken van reguliere collectegelden. Logischerwijs kunt u een specifieke gift voor de diaconie nog steeds direct overmaken naar het rekeningnummer van de diaconie en toelichten in de betalingsomschrijving.

KerkvoogdijNL43 RABO 0395 0708 72
DiaconieNL78 RABO 0395 0350 31

Voor het overmaken van uw collecten kunt u ook gebruik maken van het scannen van de QR-code of het aanklikken van de iDEAL-knop.

Deze betaalink is geldig tot 1 mei 2023

Collectebonnen

Collectebonnen zijn te bestellen in stroken van 10 stuks, hierbij kunt u kiezen uit: €0,50/€1,00/ €1,75/€2,50. Een strook heeft dus een waarde van: €5,-/€10,-/€17,50/€25,-. U kunt de bonnen bestellen middels een bankoverschrijving naar het rekeningnummer van de kerkvoogdij (NL43 RABO 0395 0708 72). Bij bestelling graag uw straatnaam incl. huisnummer en het aantal collectestroken van welke waarde (€5,-/€10,-/€17.50/€25,-) vermelden. Bv. Nassaustraat 4: 10×5, 5×10, 1×17,50. Wat betreft het afhalen van de collectebonnen geldt:

  • Een bestelling die voor of op de laatste maandag van de maand binnenkomt via het rekeningnummer van de kerkvoogdij;
  • Wordt dezelfde week verwerkt waarbij u de collectebonnen op de eerstvolgende donderdagavond kunt ophalen in één van de zalen van de kerk;
  • Hierbij zal zo veel als mogelijk de aansluiting worden gezocht bij de kaartverkoop, zie voor tijden en data ook de activiteitenagenda in de kerkbode;
  • Let wel, de collectebonnen liggen klaar en kunnen dus niet ter plekke worden gekocht.