Rondom diensten

Deze pagina bevat kerkdiensten, collecte en preekvragen.

Kerkdiensten

Iedere zondag bent u van harte welkom in onze 2 diensten. Dat geldt ook als er doordeweeks een dienst is.

De gebruikelijke aanvangstijden van kerkdiensten zijn:

Zondagochtend09:30 uur
Zondagavond18:00 uur
Weekdiensten19:30 uur

 

 

Preekvragen

Deze pagina bevat vragen, die door voorgangers worden aangeleverd en betrekking hebben op een bepaalde preek

Vragen bij de dienst van 28-05-2023, 9:30 uur

Beste jongelui en ouderen,

Het is Pinksteren. Twee jongeren uit de gemeente mogen belijdenis afleggen van het geloof. Wij hopen dat het met jullie ooit ook zover mag komen. Dat zou heel mooi zijn: de Heere te belijden met je hart! Vraag maar om de Geest van God en luister aandachtig naar Gods Woord.

Hieronder de vragen bij de preek van vandaag.

 1. Jezus kondigt de komst aan van de Trooster. Wat is een Trooster precies en hoeveel zijn er?
 2. Waar overtuigt de Heilige Geest van en wat houdt dat in? Vers 8-10
 3. Jezus kan nog niet alles aan hen vertellen. Hoe komt dat?
 4. Waarom heet de Geest van God de Geest der waarheid? Wat doet Hij dan?
 5. De Geest spreek niet van zichzelf. Waar haalt Hij dan hetgeen Hij spreekt vandaan?
 6. Wat zijn de toekomende dingen die Hij verkondigt? Let op het moment waarop Jezus dit zegt en op het feit dat ze er nog weinig of niets van begrepen.
 7. De Heilige Geest wil Christus verheerlijken en niet Zichzelf. Hoe doet Hij dat?
 8. Hoe groot is de schatkamer waaruit de Heilige Geest kan putten?
 9. Hoe kan het ook voor u/jou Pinksteren worden?

Hartelijke groeten en allemaal gezegende Pinksterdagen.

Ds J.L.Schreuders

Collecte

Digitale collecten

Wat betreft het schenken van collectegelden willen wij u vragen gebruik te maken van de mogelijkheid om collectebonnen af te nemen dan wel uw gaven (digitaal) over te maken via een bankoverschrijving.

Om de administratieve verwerking van de collecten beheersbaar te houden willen wij u vragen om collectegelden alleen over te maken naar het rekeningnummer van de kerkvoogdij. Hierbij zal uw betaling worden verdeeld over de 3 bestemmingen (waaronder de Diaconie) conform de gebruikelijke verdeelsleutel. In het geval dat u een specifiek doel wilt steunen, of een andere verdeling wenst van het door u overgemaakte bedrag, kunt u dit vermelden in de betalingsoverschrijving.

Wij vragen u dan ook om het rekeningnummer van de diaconie niet meer te gebruiken voor het overmaken van reguliere collectegelden. Logischerwijs kunt u een specifieke gift voor de diaconie nog steeds direct overmaken naar het rekeningnummer van de diaconie en toelichten in de betalingsomschrijving.

KerkvoogdijNL43 RABO 0395 0708 72
DiaconieNL78 RABO 0395 0350 31

Voor het overmaken van uw collecten kunt u ook gebruik maken van het scannen van de QR-code of het aanklikken van de iDEAL-knop.

Collectebonnen

Collectebonnen zijn te bestellen in stroken van 10 stuks, hierbij kunt u kiezen uit: €0,50/€1,00/ €1,75/€2,50. Een strook heeft dus een waarde van: €5,-/€10,-/€17,50/€25,-. U kunt de bonnen bestellen middels een bankoverschrijving naar het rekeningnummer van de kerkvoogdij (NL43 RABO 0395 0708 72). Bij bestelling graag uw straatnaam incl. huisnummer en het aantal collectestroken van welke waarde (€5,-/€10,-/€17.50/€25,-) vermelden. Bv. Nassaustraat 4: 10×5, 5×10, 1×17,50. Wat betreft het afhalen van de collectebonnen geldt:

 • Een bestelling die voor of op de laatste maandag van de maand binnenkomt via het rekeningnummer van de kerkvoogdij;
 • Wordt dezelfde week verwerkt waarbij u de collectebonnen op de eerstvolgende donderdagavond kunt ophalen in één van de zalen van de kerk;
 • Hierbij zal zo veel als mogelijk de aansluiting worden gezocht bij de kaartverkoop, zie voor tijden en data ook de activiteitenagenda in de kerkbode;
 • Let wel, de collectebonnen liggen klaar en kunnen dus niet ter plekke worden gekocht.