Rondom diensten

Deze pagina bevat kerkdiensten, collecte en preekvragen.

Kerkdiensten

Iedere zondag bent u van harte welkom in onze 2 diensten. Dat geldt ook als er doordeweeks een dienst is.

De gebruikelijke aanvangstijden van kerkdiensten zijn:

Zondagochtend09:30 uur
Zondagavond18:00 uur
Weekdiensten19:30 uur

 

 

Preekvragen

Deze pagina bevat vragen, die door voorgangers worden aangeleverd en betrekking hebben op een bepaalde preek

Vragen bij de dienst van 01-10-2023, 9:30 uur

Beste jongens en meisjes, allen die meedoen met het nadenken over de vragen,

Vandaag werden er twee kinderen gedoopt. Dan zoekt de dominee altijd een tekst die daarbij past. De meesten van jullie zijn ook gedoopt. Dus dan gaat de inhoud van de tekst jullie allemaal aan. Ik hoop dan ook dat je heel goed geluisterd hebt – dat moet je trouwens altijd doen-, dan zul je de vragen best kunnen beantwoorden. De tekst is Jeremia 4: 3 en 4a.

 1. De Heere spreekt deze woorden tot de mannen van Juda en tot Jeruzalem. Zij vonden dat zij beter inde godsdienst waren dan de andere Israëlieten. Was dan zo? Zouden ook wij ons daarin kunnen vergissen?
 2. De Heere vergelijkt Juda en Jeruzalem met een braakland, dat gebraakt moet worden. Weet jij wat dat is en wat er dan komt kijken?
 3. Hoe zouden wij het braakland van ons leven kunnen verbeteren? Wat voor rommel moet er dan allemaal in jouw leven worden opgeruimd?
 4. Als die opruiming niet plaatsvindt en je gaat toch zaaien op het braakland, wat gebeurt er dan?
 5. Al de mensen tot wie Jeremia spreekt waren besneden. Zo zijn wij allemaal gedoopt. Ben je daarmee klaar en is dat genoeg of is er dan juist nog wat anders nodig? Wat dan?
 6. Ons hart moet gebraakt worden als een akker en het moet worden besneden. Dat vraagt God van ons in de doop. Wat zeg je eigenlijk tegen de God van je doop als je daar niets mee doet?
 7. Kun jij uit jezelf de akker goed maken en het hart besnijden?
 8. Wat vind je ervan dat de Heere niet alleen de besnijdenis van het hart beveelt, maar dat Hij ook belooft dat Zelf te willen doen?
 9. Zo gaan eis en belofte samen. Die moeten in evenwicht blijven. Wat doe je eigenlijk met je doop als je de Heere om besnijdenis smeekt en de braakakker van je leven daardoor gezuiverd wordt?

Zo, dat zijn ze weer. Ga er mee aan de slag en denk erom: wat God eist, dat wil en kan Hij geven ook.

Hartelijke groeten en een mooie zondag,

Ds. J.L. Schreuders

Collecte

Digitale collecten

Wat betreft het schenken van collectegelden willen wij u vragen gebruik te maken van de mogelijkheid om collectebonnen af te nemen dan wel uw gaven (digitaal) over te maken via een bankoverschrijving.

Om de administratieve verwerking van de collecten beheersbaar te houden willen wij u vragen om collectegelden alleen over te maken naar het rekeningnummer van de kerkvoogdij. Hierbij zal uw betaling worden verdeeld over de 3 bestemmingen (waaronder de Diaconie) conform de gebruikelijke verdeelsleutel. In het geval dat u een specifiek doel wilt steunen, of een andere verdeling wenst van het door u overgemaakte bedrag, kunt u dit vermelden in de betalingsoverschrijving.

Wij vragen u dan ook om het rekeningnummer van de diaconie niet meer te gebruiken voor het overmaken van reguliere collectegelden. Logischerwijs kunt u een specifieke gift voor de diaconie nog steeds direct overmaken naar het rekeningnummer van de diaconie en toelichten in de betalingsomschrijving.

KerkvoogdijNL43 RABO 0395 0708 72
DiaconieNL78 RABO 0395 0350 31

Voor het overmaken van uw collecten kunt u ook gebruik maken van het scannen van de QR-code of het aanklikken van de iDEAL-knop.

Collectebonnen

Collectebonnen zijn te bestellen in stroken van 10 stuks, hierbij kunt u kiezen uit: €0,50/€1,00/ €1,75/€2,50. Een strook heeft dus een waarde van: €5,-/€10,-/€17,50/€25,-. U kunt de bonnen bestellen middels een bankoverschrijving naar het rekeningnummer van de kerkvoogdij (NL43 RABO 0395 0708 72). Bij bestelling graag uw straatnaam incl. huisnummer en het aantal collectestroken van welke waarde (€5,-/€10,-/€17.50/€25,-) vermelden. Bv. Nassaustraat 4: 10×5, 5×10, 1×17,50. Wat betreft het afhalen van de collectebonnen geldt:

 • Een bestelling die voor of op de laatste maandag van de maand binnenkomt via het rekeningnummer van de kerkvoogdij;
 • Wordt dezelfde week verwerkt waarbij u de collectebonnen op de eerstvolgende donderdagavond kunt ophalen in één van de zalen van de kerk;
 • Hierbij zal zo veel als mogelijk de aansluiting worden gezocht bij de kaartverkoop, zie voor tijden en data ook de activiteitenagenda in de kerkbode;
 • Let wel, de collectebonnen liggen klaar en kunnen dus niet ter plekke worden gekocht.