Rondom diensten

Deze pagina bevat kerkdiensten, collecte en preekvragen.

Kerkdiensten

Iedere zondag bent u van harte welkom in onze 2 diensten. Dat geldt ook als er doordeweeks een dienst is.

De gebruikelijke aanvangstijden van kerkdiensten zijn:

Zondagochtend09:30 uur
Zondagavond18:00 uur
Weekdiensten19:30 uur

 

Collecte

Betaal link & QR

We mogen de diensten nog steeds (deels) op digitale wijze volgen. Mogen wij u vragen ook uw collectegelden digitaal aan ons te schenken d.m.v. een overboeking via de bank? Collectegelden kunt u overmaken naar het rekeningnummer van de kerkvoogdij. Hierbij zal uw betaling verdeeld worden over de 3 bestemmingen conform de gebruikelijke verdeelsleutel. Wilt u een specifiek doel steunen dan moet u dit vermelden in de betalingsoverschrijving. Een gift voor de diaconie kunt u ook direct overmaken naar het rekeningnummer van de diaconie en specificeren in de betalingsomschrijving.

KerkvoogdijNL43 RABO 0395 0708 72
DiaconieNL78 RABO 0395 0350 31

Ook kunt u ons via onderstaande link betalen, door middel van het scannen van de QR-code of het aanklikken van de iDEAL-knop. Uw betaling zal verdeeld worden over de 3 collecten. 

Deze betaalink is geldig tot 1 mei 2023

Collectebonnen

Collectebonnen zijn te bestellen in stroken van 10 stuks, hierbij kunt u kiezen uit: €0,50/€1,00/ €1,75/€2,50. Een strook heeft dus een waarde van: €5,-/€10,-/€17,50/€25,-. U kunt de bonnen bestellen middels een bankoverschrijving naar het rekeningnummer van de kerkvoogdij (NL43 RABO 0395 0708 72). Bij bestelling graag uw straatnaam incl. huisnummer en het aantal collectestroken van welke waarde (€5,-/€10,-/€17.50/€25,-) vermelden. Bv. Nassaustraat 4: 10×5, 5×10, 1×17,50. Wat betreft het afhalen van de collectebonnen geldt:

  • Een bestelling die voor of op de laatste maandag van de maand binnenkomt via het rekeningnummer van de kerkvoogdij;
  • Wordt dezelfde week verwerkt waarbij u de collectebonnen op de eerstvolgende donderdagavond kunt ophalen in één van de zalen van de kerk;
  • Hierbij zal zo veel als mogelijk de aansluiting worden gezocht bij de kaartverkoop, zie voor tijden en data ook de activiteitenagenda in de kerkbode;
  • Let wel, de collectebonnen liggen klaar en kunnen dus niet ter plekke worden gekocht.

Preekvragen

Deze pagina bevat vragen, die door voorgangers worden aangeleverd en betrekking hebben op een bepaalde preek

Vragen bij de dienst van 21-11-2021, 09:30 uur

Dag jongens en meisjes,

Een paar vragen bij de preek van zondagmorgen. Vorige week waren ze misschien wel een beetje moeilijk of viel het mee? Ik zal ze nu wat eenvoudiger maken.

  1. Wat vinden jullie: is het alleen ’s nachts donker op deze wereld of ook overdag? Wat maakt het, denk jij, dat het zo donker is?
  2. In welke landstreek was het in de dagen van Jesaja al heel vroeg en ook heel erg donker geworden? Weet jij waar deze landstreek ligt?  Zoek het maar eens op op een landkaartje van Israël.
  3. Juist op die plaats maakt de Heere het eerst en ook het heerlijkst licht. Hoe deed Hij dat? 
  4. Wat heeft de Heere Jezus allemaal gedaan om het licht te maken? Hebben alle mensen dat begrepen?
  5. Wat betekent het dat Christus een groot licht wordt genoemd?

Doe je best om erover na te denken.

Allemaal een goede zondag gewenst  en tot de volgende keer,

Ds. J.L.Schreuders