Kerkenraad

De kerkenraad van onze gemeente is opgebouwd uit de volgende personen:

 

Predikant Ouderlingen Diakenen
Vacant A. Boele S. van Helden
  J. Booij H. Meijwaard
  S. Duijzer C. Vogel Jr
  J.P. Sterrenburg  
  R.A. Vogel  

 

Meer over de werkzaamheden van predikant, ouderlingen en diakenen kunt u terugvinden onder de koppen Predikant, Pastoraat en Diaconie. 

 

Sunday the 5th.                                                                                                                                                                                     inloggen
Commission Junction Review.