Kerkenraad

De kerkenraad van onze gemeente is opgebouwd uit de volgende personen:

 

Predikant Ouderlingen Diakenen
P. de Vries A. Boele S. Duijzer
  H. den Dunnen S. van Helden
  J.P. Sterrenburg H. Meijwaard
  A.L. Vogel  
  R.A. Vogel  

 

Meer over de werkzaamheden van predikant, ouderlingen en diakenen kunt u terugvinden onder de koppen Predikant, Pastoraat en Diaconie. 

 

Friday the 17th.                                                                                                                                                                                     inloggen
Commission Junction Review.