Preekvragen

Afdrukken

Deze pagina bevat vragen, die door voorgangers worden aangeleverd en betrekking hebben op een bepaalde preek

Vragen bij de dienst van 24-04-2021, 09:15 uur

1. Welke ‘Ik ben ……’ uitspraken van Jezus staan in het Evangelie van Johannes? 
2. Welke verwachting had Martha van Jezus? Komt dat nog voor? Herkenning? 
3. Wat bedoelt Jezus met Ik ben de Opstanding? 
4. Wat bedoelt Jezus met Ik ben het Leven? 
5. Wat zegt de reactie van Martha over het getuigenis van Jezus over Zichzelf? 
6. Jezus zegt: ‘Ik ben de Opstanding en het Leven’. Geloof(t) u/jij dat? Zo ja, wat is hiervan de oorsprong, zo, nee, hoe zou het alsnog kunnen?
 
Thursday the 13th.                                                                                                                                                                                     inloggen
Commission Junction Review.