Preekvragen

I.v.m. de vakantieperiode staan zowel de vragen voor de preken van DV 1 én 15 augustus al op de website

Vragen bij de dienst van 01-08-2021, 09:30 uur

Goede morgens jongens en meisjes, 
 
Jullie zijn er vast weer klaar voor om ook in de vakantietijd over een paar vragen na te denken. 
Als je goed geluisterd hebt naar de preek, dan zullen ze vast niet al te moeilijk zijn. 
1. Waarom had de Heere geen goed woord over voor hun offers, hun tempelgang, hun gebeden, de feest- en rustdagen, die zij trouw naleefden? Waren die dan op zichzelf niet goed? 
2. Kan dat, denk je, ook bij ons nu het geval zijn? 
3. De Heere zegt dat wij ons wassen en reinigen moeten. Maar kunnen wij dat en zo ja, hoe dan? 
4. Waarom moet daarmee gepaard gaan: de boze daden wegdoen, het recht zoeken, het kwade laten en het goed doen, de wees recht doen enz. ? 
5. De Heere nodigt hen uit om er met hem eens ernstig over te spreken. Je zou denken: dat loopt dan verkeerd af. Toch zien we dat het meevalt. Wat biedt de Heere aan?
6. Over welke kleuren gaat het in vers 18? Wat willen die kleuren zeggen? 
7. Willen of weigeren! Hoe kun je gewillig worden? 
Vraag het maar eens aan je ouders, je grote broers of zussen of zij de antwoorden ook weten. 
Hartelijke groeten, 
 
Ds J.L.Schreuders 
 
 

Vragen bij de dienst van 15-08-2021, 09:30 uur

Goede morgen jongens en meisjes, 
 
Daar zijn we weer met een paar vragen voor jullie. Het gaat weer over Jesaja. Ik hoop dat je de preek goed beluisterd hebt.
 
1. Wat zal er met de berg waarop de tempel gebouwd is gaan gebeuren? 
2. Natuurlijk is dat beeldspraak.  Dus is de vraag : wat betekent dat dan? 
3. Wie zullen er naar die verheven berg komen? Weet je ook wanneer dat is vervulling is gegaan en gebeurt dat nu nog? 
4. Zij zullen elkaar aansporen. Durven wij dat ook wel eens met iemand te doen? 
5. Waarvoor willen zij naar die tempelberg komen? Wat zoeken ze daar? 
6. De Heere leert hen ook iets af. Wat zullen ze voortaan niet meer doen? 
7. Wanneer zullen er helemaal geen oorlogen meer zijn en geen wapengekletter? 
8. Welk volk wordt in vers 5 opgeroepen ook mee te doen? Doen zij dat dan nu nog niet? 
Veel succes met de vragen en een goede zondag. 
Hartelijke groeten, 
 
Ds J.L.Schreuders 
 

web counter

Friday the 6th.                                                                                                                                                                                     inloggen
Commission Junction Review.