Preekvragen

Deze pagina bevat vragen, die door voorgangers worden aangeleverd en betrekking hebben op een bepaalde preek

 

Vragen bij de dienst van 05-07-2020, 09:30 uur

Kinderen:

1. Wat zijn het thema en de punten van de preek?

2. Waarom ging Mozes op de vlucht naar Midian? Kon Mozes niet beter teruggaan naar het paleis van Farao?

3. Wat deed Mozes voor de dochters van de priester?

4. Heeft jouw naam ook een betekenis? Vraag eens aan je vader en/of moeder waarom ze jou deze naam gegeven hebben.

5. Wil je ook graag naar de hemel? Waarom?

 

Jongeren en ouderen:

1. Soms kunnen bepaalde gebeurtenissen toevallig lijken. Is deze geschiedenis van Mozes ook toevallig geweest of door de Heere zo geleid? Is er verschil in toeval of de leiding van Heere? Heb jij ook gebeurtenissen in je leven waarin je duidelijk de hand van de Heere in ziet? Vertel eens…

2. Bij christenen komen helaas nog wel eens verschillen voor in de geloofsleer en in de geloofsbeleving. Wat doe jij het liefst: zoeken naar datgene wat verbindt of benadrukken naar datgene wat scheidt? Waarom? Zijn hier ook grenzen aan verbonden? Zo ja, welke?

3. Wat is een vreemdeling op aarde? Wat is een kenmerk van een vreemdeling (vergelijk Hebr. 11: 13 – 14)? Herken je het gevaar dat een vreemdeling zich terugtrek in een kring van gelijkgezinden? Wat is volgens de Heere Jezus een taak van een vreemdeling op aarde (vergelijk Matth. 5: 13 – 16)? Ben jij een vreemdeling op aarde? Hoe gaat jou dat af?

4. Hoe zie jij de hemel voor je? Baseer je dit op de Bijbel of heb je andere bronnen? Wat is de kern van het eeuwige zalige leven (Vergelijk bijvoorbeeld Openbaring 7 en 19)? Waardoor wordt het verlangen van een vreemdeling op aarde naar de hemel vergroot? Herken je dat verlangen ook in je eigen leven?

5. Wat wil je naar aanleiding van deze preek onthouden voor komende tijd? Hoe kan je dat doen?

 

Vragen bij de dienst van 28-06-2020, 09:30 uur

Vragen voor kinderen:
1. Jullie kennen Psalm 116 vers 1 wel ( de berijming dus ). Is deze dichter zalig en waarom? Wanneer zal jij ook zalig zijn? Lees ook eens 1 Korinthe 13: 13
 
2. Wat is volgens jou nu een arme van geest?
 
3. We zongen tijdens de dienst Psalm 146: 3. Wanneer is de Heere jouw Hulp? Dan zijn ook jullie gelukkig. Of anders gezegd: echt zalig!
 
Vragen voor jongeren:
1. Denk er nog eens over na waarom de tekst deze morgen de eerste zaligspreking is.
 
2. Is dat hetzelfde als ellendekennis? En dit dan alleen of nog meer?
 
3. Lazarus ( dat betekend: De Heere is mijn Helper ) in de gelijkenis in Lukas 16 was zalig en mocht bij de Heere is de hemel aankomen. De rijke man sloeg zijn ogen op in de hel. Dat heeft te maken met de uitdrukking ‘geld of God? Wat leeft er in jouw hart? Het heeft te maken met zalig of niet zalig.
 
 

Vragen bij de dienst van 21-06-2020, 09:30 uur

Vragen voor kinderen:

1. Als je ’s nachts wakker ligt, denk je dan in alle rust aan de Heere of huiver je voor de Heere? (vers 5). Troosting het je dat de Goede Herder over je waakt?

2. David bidt omdat hij weet dat de Heere hoort. Maar de Heere geeft niet altijd wat wij bidden, Hij verhoort niet altijd het gebed. Voor David is dat niet erg. Wat is voor David en voor jou het belangrijkste?

3. David bidt tot de Heere en laat hij in zijn hart kijken. Hoe kun je bij mensen meer leren letten op de binnenkant? Want je ziet de buitenkant toch altijd het eerst? Hoe doe je dat dan?
 
Vragen voor jongeren:
1. Wat is het goede voor de ‘velen’ en wat is dat voor David?
Wat kunnen wij daarvan leren?
2. Wat zegt het ons dat Davids gebed een herinnering is aan de priesterlijke zegen uit Numeri 6:25, 26?
3. Waarom vinden wij het vaak zo moeilijk om onze moeiten en zorgen in Gods handen te geven?
 
 

Vragen bij de dienst van 14-06-2020, 09:30 uur

Kinderen

1. Over wie ging het vanmorgen?

2. Welk teken vroeg hij van de Heere

3. Jij hebt ook een teken van de Heere gekregen, welk? Wat betekent dat?

Jongeren

1. De tijd van Gideon lijkt op onze tijd, noem eens 3 overeenkomsten

2. Gideon had last van ongeloof, hoe kwam dat

3. Jij hebt ook een teken van de Heere gekregen. Krijg jij daar hoop van? Waarom?

 

Vragen bij de dienst van 07-06-2020, 09:30 uur

Voor kinderen

1.Waarom wil de HEERE niet dat Zijn volk naast Hem andere goden dient?

2.Hoe weet je nu of je een nieuw hart van de HEERE hebt gekregen?

3.Waarom wil de HEERE dat pappa en mamma jullie vertellen van de HEERE en Zijn grote werken?

Voor jongeren

1.Waarom wekt Mozes het volk Israël zo indringend op om Gods geboden te onderhouden?

2.Noem een aantal hedendaagse afgoden

3.Welke van die hebben op jou een grote aantrekkingskracht?

4.Wanneer gaan alle afgoden in jouw leven hun waarde en glans verliezen?

 

5.Welke betekenis heeft de Heilige Doop voor jou?

Sunday the 5th.                                                                                                                                                                                     inloggen
Commission Junction Review.