Preekvragen

Deze pagina bevat vragen, die door voorgangers worden aangeleverd en betrekking hebben op een bepaalde preek

Vragen bij de dienst van 09-08-2020, 09:30 uur

Vragen voor de kinderen:
1. Heeft de Heere Jezus toen Hij op aarde was mensen opgewekt uit de doden?  Zo ja, wie dan?
2. De Heere Jezus zegt: Ik ben het Leven. Jullie worden gevoed door je ouders, waardoor je in leven blijft en mag groeien, zo wil de Heere Jezus dat ook doen! Hoe doet Hij dat?
3. Die in Mij gelooft. Geloof jij al in Hem? Dan doe je ook dat psalmvers dat je ongetwijfeld kent en zing dat maar met elkaar: Psalm 81:12 – al wat u ontbreekt schenk ik zo gij het smeekt, mild en overvloedig. 
 
Vragen voor de jongeren:
1. Wat is het verschil tussen lichamelijk opgewekt worden uit de doden en geestelijk opgewekt worden uit de doden en ken jij mensen die geestelijk opgewekt zijn uit de doden, zowel vanuit de Bijbel als vanuit jou omgeving?
2. Hoe ervaar en beleef jij het dat wij tot de Heere moeten (tegelijk ook mogen) belijden: ik ben……en vul dan in wie je bent? Wat doe je hiermee?
3. Simeon profeteerde deze is gezet tot een val en opstanding van velen in Israël en tot een teken dat wedersproken (dat is tegengesproken) zal worden. Wees eens eerlijk voor je zelf en naar je ouders toe, hoe is dat in jou leven en van de andere gezinsleden? Is de Heere Jezus voor jou tot een val of opstanding geworden?
 

Vragen bij de dienst van 02-08-2020, 09:30 uur

Vragen voor de kinderen:
1. De Heere Jezus Christus sprak veel over het Koninkrijk der hemelen. Waarom heeft Hij ook de gelijkenis van de rijke man e de arme Lazarus uitgesproken?
2. Wat heeft vanmorgen de prediking jou gedaan of welke vragen kreeg jij tijdens het luisteren?
3. Wie zou jij willen zijn: de rijke of de bedelaar? 
 
Vragen voor de jongeren:
1. Wat is voor jou de betekenis van deze gelijkenis? Waar komt het bij jou op aan in het leven op aarde?
2. Begrijp jij het vragen van de rijke man aan Abraham en het antwoord van Abraham?
3. Heb jij ook wel eens de gedachte: “Als een dode uit het graf zou opstaan zou ik gemakkelijk geloven”? Maar het woord Gods is het zaad der wedergeboorte! Bespreek deze uitdrukkingen.
 

Vragen bij de dienst van 19-07-2020, 09:30 uur

Vragen voor de kinderen:
1. Waarom ging de HEERE Sodom straffen? (Gen. 18; 20)
2. Waarom keek Lots vrouw achterom? Wat gebeurde er toen met haar?
3. Had Lot zijn behoud verdiend?
 
Jongeren en ouderen:
1. Lijk jij misschien op die schoonzonen van Lot? Waaruit zou dat blijken?
2. Wat is belangrijker, dat jij behouden wordt; of dat jij God vreest en gehoorzaamt? Gedenk de vrouw van Lot
3. Waarom was Lot in Sodom gaan wonen (Gen. 13;10- 13) Mogen jullie in stad Verderf blijven wonen?

 

Vragen bij de dienst van 12-07-2020, 09:30 uur

Vragen voor de kinderen:
1. Waarom was David niet bij de offermaaltijd aanwezig? 
2. Hoe zag Eliab eruit? Wat dacht Samuël van hem? 
3. Samuël keek naar de buitenkant en de Heere naar de .... 
4. Als de Heere in ons hart kijkt, wat ziet Hij dan? 
 
Jongeren en ouderen:
1. De Heere roept Samuël in het eerste en het zevende vers tot de orde. Wat was de aanleiding van deze vermaningen? En wat kunnen we daarvan leren?
2. In onze samenleving is de buitenkant vaak belangrijker dan de binnenkant. Geef eens wat voorbeelden.
3. Waarom is het hart van David niet 'de graadmeter'? 
4. Als de Heere ons hart aanziet,wat treft Hij dan aan?

 

Vragen bij de dienst van 05-07-2020, 09:30 uur

Kinderen:

1. Wat zijn het thema en de punten van de preek?

2. Waarom ging Mozes op de vlucht naar Midian? Kon Mozes niet beter teruggaan naar het paleis van Farao?

3. Wat deed Mozes voor de dochters van de priester?

4. Heeft jouw naam ook een betekenis? Vraag eens aan je vader en/of moeder waarom ze jou deze naam gegeven hebben.

5. Wil je ook graag naar de hemel? Waarom?

 

Jongeren en ouderen:

1. Soms kunnen bepaalde gebeurtenissen toevallig lijken. Is deze geschiedenis van Mozes ook toevallig geweest of door de Heere zo geleid? Is er verschil in toeval of de leiding van Heere? Heb jij ook gebeurtenissen in je leven waarin je duidelijk de hand van de Heere in ziet? Vertel eens…

2. Bij christenen komen helaas nog wel eens verschillen voor in de geloofsleer en in de geloofsbeleving. Wat doe jij het liefst: zoeken naar datgene wat verbindt of benadrukken naar datgene wat scheidt? Waarom? Zijn hier ook grenzen aan verbonden? Zo ja, welke?

3. Wat is een vreemdeling op aarde? Wat is een kenmerk van een vreemdeling (vergelijk Hebr. 11: 13 – 14)? Herken je het gevaar dat een vreemdeling zich terugtrek in een kring van gelijkgezinden? Wat is volgens de Heere Jezus een taak van een vreemdeling op aarde (vergelijk Matth. 5: 13 – 16)? Ben jij een vreemdeling op aarde? Hoe gaat jou dat af?

4. Hoe zie jij de hemel voor je? Baseer je dit op de Bijbel of heb je andere bronnen? Wat is de kern van het eeuwige zalige leven (Vergelijk bijvoorbeeld Openbaring 7 en 19)? Waardoor wordt het verlangen van een vreemdeling op aarde naar de hemel vergroot? Herken je dat verlangen ook in je eigen leven?

5. Wat wil je naar aanleiding van deze preek onthouden voor komende tijd? Hoe kan je dat doen?

 

Vragen bij de dienst van 28-06-2020, 09:30 uur

Vragen voor kinderen:
1. Jullie kennen Psalm 116 vers 1 wel ( de berijming dus ). Is deze dichter zalig en waarom? Wanneer zal jij ook zalig zijn? Lees ook eens 1 Korinthe 13: 13
 
2. Wat is volgens jou nu een arme van geest?
 
3. We zongen tijdens de dienst Psalm 146: 3. Wanneer is de Heere jouw Hulp? Dan zijn ook jullie gelukkig. Of anders gezegd: echt zalig!
 
Vragen voor jongeren:
1. Denk er nog eens over na waarom de tekst deze morgen de eerste zaligspreking is.
 
2. Is dat hetzelfde als ellendekennis? En dit dan alleen of nog meer?
 
3. Lazarus ( dat betekend: De Heere is mijn Helper ) in de gelijkenis in Lukas 16 was zalig en mocht bij de Heere is de hemel aankomen. De rijke man sloeg zijn ogen op in de hel. Dat heeft te maken met de uitdrukking ‘geld of God? Wat leeft er in jouw hart? Het heeft te maken met zalig of niet zalig.
 
 

Vragen bij de dienst van 21-06-2020, 09:30 uur

Vragen voor kinderen:

1. Als je ’s nachts wakker ligt, denk je dan in alle rust aan de Heere of huiver je voor de Heere? (vers 5). Troosting het je dat de Goede Herder over je waakt?

2. David bidt omdat hij weet dat de Heere hoort. Maar de Heere geeft niet altijd wat wij bidden, Hij verhoort niet altijd het gebed. Voor David is dat niet erg. Wat is voor David en voor jou het belangrijkste?

3. David bidt tot de Heere en laat hij in zijn hart kijken. Hoe kun je bij mensen meer leren letten op de binnenkant? Want je ziet de buitenkant toch altijd het eerst? Hoe doe je dat dan?
 
Vragen voor jongeren:
1. Wat is het goede voor de ‘velen’ en wat is dat voor David?
Wat kunnen wij daarvan leren?
2. Wat zegt het ons dat Davids gebed een herinnering is aan de priesterlijke zegen uit Numeri 6:25, 26?
3. Waarom vinden wij het vaak zo moeilijk om onze moeiten en zorgen in Gods handen te geven?
 
 

Vragen bij de dienst van 14-06-2020, 09:30 uur

Kinderen

1. Over wie ging het vanmorgen?

2. Welk teken vroeg hij van de Heere

3. Jij hebt ook een teken van de Heere gekregen, welk? Wat betekent dat?

Jongeren

1. De tijd van Gideon lijkt op onze tijd, noem eens 3 overeenkomsten

2. Gideon had last van ongeloof, hoe kwam dat

3. Jij hebt ook een teken van de Heere gekregen. Krijg jij daar hoop van? Waarom?

 

Vragen bij de dienst van 07-06-2020, 09:30 uur

Voor kinderen

1.Waarom wil de HEERE niet dat Zijn volk naast Hem andere goden dient?

2.Hoe weet je nu of je een nieuw hart van de HEERE hebt gekregen?

3.Waarom wil de HEERE dat pappa en mamma jullie vertellen van de HEERE en Zijn grote werken?

Voor jongeren

1.Waarom wekt Mozes het volk Israël zo indringend op om Gods geboden te onderhouden?

2.Noem een aantal hedendaagse afgoden

3.Welke van die hebben op jou een grote aantrekkingskracht?

4.Wanneer gaan alle afgoden in jouw leven hun waarde en glans verliezen?

 

5.Welke betekenis heeft de Heilige Doop voor jou?

Friday the 14th.                                                                                                                                                                                     inloggen
Commission Junction Review.