Preekvragen

Deze pagina bevat vragen, die door voorgangers worden aangeleverd en betrekking hebben op een bepaalde preek

Vragen bij de dienst van 28-02-2021, 09:30 uur

Vragen voor de kinderen:
1. Waarom was de Heere Jezus eigenlijk zo verdrietig?
2. Wat zou jij doen als je erbij was toen de Heere Jezus heel hard moest huilen? Wat zou de Heere willen dat jij doet? (als je het niet weet: lees thuis vers 42 nog eens!)
3. Ben jij wel eens verdrietig over kinderen of grote mensen die de Heere Jezus niet dienen? Over wie? En wat kun je voor hen doen?
 
Vragen voor de jongeren:
1. Waarom is onbekeerd zijn grote vijandschap tegen God?
2. Wat is het brandende verlangen van de Heere Jezus voor onbekeerden (vers 42)? Wat doet dit met jou?
3. Neem je familie, vrienden en collega's eens in gedachten en probeer in te denken hoe het zou zijn als hen alleen overkomt wat Jeruzalem is overkomen (vers 43-44). Wat voel je hierbij en wat zou jij voor hen kunnen doen?
 

Vragen bij de dienst van 21-02-2021, 09:30 uur

Vragen voor de kinderen:
1. Waarom had Herodes zo'n hekel aan de Heere Jezus?
2. Wat wil de Heere Jezus jou geven? Wat wil Hij dan graag bij je zien?
3. Wie komen er in de hemel? Wat gaan ze daar doen?
 
Vragen voor de jongeren:
1. Waarom hadden de farizeeërs zo'n hekel aan Jezus? Komt dat ook nu voor in onze kerken?
2. Wat betekent het dat gelovigen littekenen om Christus' wil oplopen in hun leven? Geef eens een voorbeeld. 
3. Jezus gebruikte het beeld dat een hen bij gevaar haar kiekens onder haar vleugels verborg. Wat betekent dat?
 

Vragen bij de dienst van 07-02-2021, 09:30 uur

Vragen voor de kinderen:
1. Hoe zou een bruiloft van een koningszoon eruit zien?
2. Wie is de koning en wie is de zoon in de bruiloft?
3. Wie worden er uitgenodigd om te komen?
4. Wat is de reactie van de genodigden? 
 
Vragen voor de jongeren:
1. Wat heeft de Heere Jezus gedaan om de hemelse bruiloft mogelijk te maken?
2. Wie mogen komen? Wat zijn de voorwaarden?
3. Wat is de reactie van de meeste genodigden?
4. Wat betekent het bruiloftskleed?
Thursday the 4th.                                                                                                                                                                                     inloggen
Commission Junction Review.