Kerkdiensten beluisteren

Op deze pagina kunt u meeluisteren of meekijken met de uitzendingen van kerkdiensten. Soms zijn er vragen bij de preek. Die kunt u terugvinden op de pagina Preekvragen.

We mogen de diensten nu op digitale wijze volgen. Mogen wij u vragen ook uw collectegelden digitaal aan ons te schenken?

De nummers zijn:

Kerkvoogdij NL43 RABO 0395 0708 72
Diaconie NL78 RABO 0395 0350 31
 

Ook kunt u ons via onderstaande link betalen. Voert u géén omschrijving in, dan wordt uw betaling gekenmerkt als 'Digitale collecte' en zal het verdeeld worden over de 3 collecten. Wilt u voor een specifiek doel/collecte een betaling doen, dan kunt u dit in de omschrijving invullen.

 

Digitale collecten

Elke betaling brengt  € 0,65 aan extra kosten met zich mee bij elke transactie.
Wij willen u vragen eventuele giften om die reden enigszins te bundelen
 
 

 

Saturday the 16th.                                                                                                                                                                                     inloggen
Commission Junction Review.