Kerkdiensten beluisteren

Op deze pagina kunt u meeluisteren of meekijken met de uitzendingen van kerkdiensten. Collectegelden kunt u digitaal aan ons schenken, via bankrekeningnrs:

Kerkvoogdij NL43 RABO 0395 0708 72
Diaconie NL78 RABO 0395 0350 31
 

Ook kunt u ons via onderstaande link betalen, door middel van het scannen van de QR-code of het aanklikken van de iDEAL-knop. Uw betaling zal verdeeld worden over de 3 collecten. 

 
(deze betaallink is geldig tot 1 mei 2023)
 
Maak hieronder uw keuze of uw wilt meeluisteren of wilt meekijken:
 
MEELUISTEREN  MEEKIJKEN

 

Saturday the 25th.                                                                                                                                                                                     inloggen
Commission Junction Review.