Kerkdiensten beluisteren

Op deze pagina kunt u meeluisteren of meekijken met de uitzendingen van kerkdiensten. Collectegelden kunt u digitaal aan ons schenken, via bankrekeningnrs:

Kerkvoogdij NL43 RABO 0395 0708 72
Diaconie NL78 RABO 0395 0350 31
 

Ook kunt u ons via onderstaande link betalen. Voert u géén omschrijving in, dan wordt uw betaling gekenmerkt als 'Digitale collecte' en zal het verdeeld worden over de 3 collecten. Wilt u voor een specifiek doel/collecte een betaling doen, dan kunt u dit in de omschrijving invullen.

 

Digitale collecten

Elke betaling brengt  € 0,65 aan extra kosten met zich mee bij elke transactie.
Wij willen u vragen eventuele giften om die reden enigszins te bundelen
 
 
Op maandag 29-03-2021 is er onverwacht een aanpassing doorgevoerd bij Kerkdienstluisteren. Meeluisteren en meekijken is nu gesplitst. U kunt hieronder kiezen of u wilt meeluisteren of wilt meekijken. 
 
          MEELUISTEREN            MEEKIJKEN

 

Saturday the 10th.                                                                                                                                                                                     inloggen
Commission Junction Review.