Kerkdiensten beluisteren

Sinds maart lopen de uitzendingen van kerkdiensten niet meer via Kerkdienstgemist.nl, maar via Kerkdienstluisteren.nl. 

De gebruikelijke aanvangstijden van kerkdiensten zijn:

Zondagochtend 09:30 uur
Zondagavond 18:00 uur
Weekdiensten 19:30 uur

 

Nu de kerkdiensten alleen nog maar 'op afstand' worden bezocht, levert dit voor de kerkvoogdij en diaconie extra uitdagingen op. Niet alleen worden er extra kosten gemaakt om kerkdiensten op afstand mogelijk te maken en te houden, ook de collecte-opbrengsten worden gemist.

Mogen we een beroep op u doen dat u ons niet alleen via deze digitale weg bezoekt, maar ons ook van de benodigde middelen wilt voorzien?

De nummers zijn:

Kerkvoogdij NL43 RABO 0395 0708 72
Diaconie NL78 RABO 0395 0350 31
 

 

Werkt Kerkdienstluisteren.nl niet? Dan heeft u HIER nog de mogelijkheid om door te schakelen naar Kerkdienstgemist.nl.

Tuesday the 7th.                                                                                                                                                                                     inloggen
Commission Junction Review.