Startpagina

Catechisatie lesstof

Indeling Cathechese Boven-Hardinxveld 2019-2020

 

Groep 1. Catechese van 18.30-19.20 uur. Methode: Leer mij (deel 2)

16-09-2019 les 1.  Wat betekent het gebed tot God voor jou heel persoonlijk?

23-09-2019 les 2.  Jij en het geloof in de heilige, alg. chr. Kerk.  Lezen/maken blz. 5-10. Leren: Mattheüs 7:11

30-09-2019 les 3.  Jij en het geloof in de vergeving van zondenLezen/maken: 11-16. Leren blz. Vr/antw. 54 HC

07-10-2019 les 4.  Jij en het geloof in de wederopstanding van het lichaamLezen/maken:17-22. Leren: vr/antw. 56 HC

14-10-2019 les 5.   Jij en het geloof in het eeuwige leven.Lezen/maken: blz. 23-28. Leren: Vr/antw. 58 HC

28-10-2019 les 6.  Jij en de kerkdienst. Lezen/maken:29-34. Leren: Pred. 12:1

11-11-2019 les 7.   Jij en de kerkgeschiedenis. Lezen/maken:35-40. Leren: Rom. 10:17

18-11-2019 les 8.   Jij de zending en evangelisatie.  Lezen/maken: 41-46. Leren: vr. / antw. 123 HC

25-11 2019 les 9.   Jij en de rechtvaardiging van de goddeloze. Lezen/maken: 47-52. Leren: Joh. 3:16

02-12-2019 les 10. Jij de sacramenten.  Lezen/maken:53-58. Leren: Rom. 5:1

09-12-2019 les 11. Jij en de Heilige Doop. Lezen/maken:59-63. Leren: Vr/antw. 66 HC

16-12-2019 les 12. Waarom en waartoe is het Kerstfeest. Leren: Vr/antw. 72 HC

06-01-2020 les 13. Jij en de kinderdoop. Lezen: Doopformulier.  Leren: vr./antw. 29 HC

13-01-2020 les 14. Jij en het Heilig Avondmaal Lezen/maken:64-68. Leren: vr./antw. 74

20-01-2020 les 15. Voor wie is het Heilig Avondmaal? Lezen/maken: Formulier H.A.  Leren: Luk. 22:19-20

27-01-2019 les 16. Jij en de sleutels van het hemelrijk.  Lezen/maken: 69-73. Leren: Vr/antw. 81 HC

03-02-2020 les 17. Jij en de bekering tot God.Lezen/maken: 74-78. Leren: Vr/antw. 83 HC

10-02-2020 les 18. Jij en de wet van God. lezen/Leren: 79-84. Leren: vr./antw. 79 en 90 HC

17-02-2020 les 19. Jij en het eerste gebod. Lezen/maken: 91-100. Leren: Vr/antw. 115 HC

02-03-2020 les 20. Jij en het tweede gebod. (Laatste les) lezen/Leren: 91-94. Leren: Vr/antw. 95 HC

Groep 2. Catechese van 19.30-20.20 uur. Methode: Leer mij (deel 2).

16-09-2019 les 1.  Wat betekent het gebed tot God voor jou heel persoonlijk?

23-09-2019 les 2.  Jij en het geloof in de Heilige Geest als Persoon. Lezen/maken blz. 5-10. Leren: Mattheüs 7:11

30-09-2019 les 3.  Jij en het geloof in de Heilige Geest en Zijn werk.  Lezen/maken: 11-16. Leren blz. Vr-antw. 53 HC

07-10-2019 les 4.  Jij en het geloof in de heilige, alg. chr. Kerk.  Lezen/maken:17-22. Leren: Rom. 8:14

14-10-2019 les 5.   Jij en het geloof in de vergeving van zonden. Lezen/maken: blz. 23-28. Leren: Vr/antw. 54 HC

28-10-2019 les 6.  Jij en het geloof in de wederopstanding van het lichaam.  Lezen/maken:29-34. Leren: Vr/antw. 56 HC

11-11-2019 les 7.   Jij en het geloof in het eeuwige leven. Lezen/maken:35-40. Leren: 2 Kor. 5:10

18-11-2019 les 8.   Jij en Gods geboden als tuchtmeester tot Christus.  Lezen/maken: 41-46. Leren: Vr/antw. 58 HC

25-11 2019 les 9.   Geen andere goden dan onze God. Het 1e gebod.  Lezen/maken: 47-52. Leren: Gal. 3:24

02-12-2019 les 10. Geen beelden maken van God. Het 2e gebod. Lezen/maken:53-58. Leren: Vr/antw. 94 HC

09-12-2019 les 11. Gods Naam niet zinloos gebruiken. Het 3e gebod. Lezen/maken:59-64. Leren: Vr/antw. 97 HC

16-12-2019 les 12. Waarom en waartoe is het Kerstfeest?  Lezen/maken: 65-70. Leren: Vr/antw. 100 HC

06-01-2020 les 13. Jij en Gods rustdag. Het 4e gebod.Lezen/maken: 71-76. Leren: Joh.3:16

13-01-2020 les 14. Jij en het eren van je ouders. (Het 5e gebod, gezag) Lezen/maken:71-76. Leren: Het 4e gebod.

20-01-2020 les 15. Gij zult niet doden. Het 6e gebod.  Lezen/maken: 77-82. Leren: Vr/antw. 104 HC

27-01-2019 les 16. Jij en het huwelijk. Het 7e gebod.  Lezen/maken: 83-88. Leren: Vr/antw. 105 HC

03-02-2020 les 17. Jij en seksualiteit. Het 7e gebod.  Lezen/maken: 89-94. Leren: Vr/antw. 108 HC

10-02-2020 les 18. Jij en seksualiteit. Het 7e gebod.  Leren: 1 Korinthe 6:19

17-02-2020 les 19. Jij en het omgaan met Gods gaven.Het 8e gebod. Lezen/maken: 95-100. Leren: Vr/antw. 109 HC

02-03-2020 les 20. Jij en de engelen. (Laatste les) Leren: Vr/antw. 111 HC

 

Groep 3. Catechese van 20.30-21.30 uur. Methode: Heidelberger Catechismus

16-09-2019 les 1.  Wat betekent het gebed tot God voor jou heel persoonlijk?

23-09-2019 les 2.  Zondag 13. Gods enig geboren Zoon onze Heere. Leren: Luk. 11:13

30-09-2019 les 3.  Zondag 14. God en Mens in een Persoon. Leren: Vr/antw. 34 HC

07-10-2019 les 4.  Zondag 15. Het lijden van Christus! Leren: Vr/antw. 36 HC

14-10-2019 les 5.   Zondag 16. Het nut van Christus lijden en sterven. Leren: Fil. 3:10-11

28-10-2019 les 6.  Zondag 17. Jezus Leeft! Leren: Vr/antw. 42 HC

11-11-2019 les 7.   Zondag 18. De Hemelvaart van Christus! Leren: Kol. 3:1

18-11-2019 les 8.   Zondag 19. Die ook voor ons bidt! Leren: Vr/antw. 49 HC

25-11 2019 les 9.   Zondag 19. Hij komt terug op de wolken van de hemel.  Leren: Rom. 8:34

02-12-2019 les 10. Zondag 20. Het geloof in de Heilige Geest. Leren: Vr/antw. 52 HC

09-12-2019 les 11. Zondag 21. Het geloof in de heilige alg. chr. Kerk. Leren: Vr/antw. 53

16-12-2019 les 12. Zondag 21. Het geloof in de vergeving van je zonden. Leren: Fil. 1:6

06-01-2020 les 13. Zondag 22. De opstanding en het eeuwige leven. Leren: Ps. 32: 5

13-01-2020 les 14. Zondag 23. Het nut van het ware geloof. Leren: Vr/antw.  58 HC

20-01-2020 les 15. Zondag 23. Hoe ben je rechtvaardig voor God? Leren: Fil. 1:21

27-01-2019 les 16. Zondag 24. De plaats van goede werken. Leren: Vr/antw. 61 HC

03-02-2020 les 17. Zondag 25. Waartoe zijn de sacramenten. Leren: Vr/antw. 62 HC

10-02-2020 les 18. Zondag 26. Wat betekent de doop voor jou? Leren: vr/antw. 67 HC

17-02-2020 les 19. Zondag 27. Waartoe dopen wij de (kleine)kinderen? Leren: Rom. 6:4

02-03-2020 les 20. Jij en de engelen. (Laatste les) Leren: Vr/antw. 74

Friday the 14th.                                                                                                                                                                                     inloggen
Commission Junction Review.