Catechisatie lesstof 2018-2019

Afdrukken

Groep 1. Catechese van 18.30-19.15 uur. Methode: Leer mij.

17-09-2018 les 1.  Wat is de zin/doel van mijn leven? Bijbelstudie Mozes, Hebr. 11:24-26

24-09-2018 les 2.  Jij en je Bijbel. Lezen blz. 5-7. Leren: Joh. 5:39

01-10-2018 les 3.  Jij en de belijdenisgeschriften. Lezen/maken:11-13. Leren blz. 9

08-10-2018 les 4.  Jij en de Enige troost. Lezen/maken:15-19 Leren: 12 artikelen blz. 14

15-10-2018 les 5.   Jij en je ellende. Lezen/maken: blz. 22-24. Leren: zondag 1 HC blz. 20

29-10-2018 les 6.  Jij en de zondeval. Lezen/maken:26-29. Leren: blz. 25

12-11-2018 les 7.   Jij en de Middelaar. Lezen/maken:31-33. Leren: blz. 30

19-11-2018 les 8.   Jij en hét geloof! Lezen/maken: 36-39. Leren: blz.34

26-11 2018 les 9.   Jij en de Drie-eenheid. Lezen/maken: 41-43. Leren: blz.40

03-12-2018 les 10. Jij en God de Vader. Lezen/maken:45-47. Leren: blz. 44

10-12-2018 les 11. Jij en God de Zoon. Lezen/maken:49-51. Leren: blz. 48

17-12-2018 les 12. Jij en God de Zoon. (Kerstfeest) Lezen/maken: 53-55. Leren: 52

07-01-2019 les 13. Jij en God de Zoon. (Lijden en sterven) Lezen/maken: 57-59. Leren: 56

14-01-2019 les 14. Jij en God de Vader. (Pasen) Lezen/maken:61-63. Leren: blz. 60

21-01-2019 les 15. Jij en God de Zoon. (Hemelvaart/zitten aan Gods rechterhand) Lezen/maken: 67-69. Leren: blz.64

28-01-2019 les 16. Jij en God de Zoon. (Wederkomst) Lezen/maken: 71-73. Leren: blz.69

04-02-2019 les 17. Jij en God de Zoon. (Het oordeel) Lezen: Openbaring 20. Leren: blz. 74

11-02-2019 les 18. Jij en God de Heilige Geest. Lezen/maken: 76-79. Leren: 2 Kor. 5:10

18-02-2019 les 19. Jij en Gods roeping.Lezen: Rom. 8: 24-39. Leren: Rom. 8:30

04-03-2019 les 20. Jij en de engelen. (Laatste les)Lezen: Hebr. 1. Leren: Hebr. 1:14

Groep 2. Catechese van 19.30-20.15 uur. Methode: In het rechte spoor.

17-09-2018 les 1.  Wat is de zin/doel van mijn leven? Bijbelstudie Jacob/Ezau

24-09-2018 les 2.  Jij en het gebed. Lees blz. 202/203. Leren: Ps. 81 :11. (Onberijmd)

01-10-2018 les 3.  Jij en het gebed. Lees blz. 204-206. Maak: blz. 207. Leer: vr./antw. 118

08-10-2018 les 4.  Jij en het Onze Vader. Lees blz. 208-210. Leer: vr/antw. 119

15-10-2018 les 5.   Jij en de 1e bede. Lees blz. 212-214. Leer: Joh. 17:3

29-10-2018 les 6.  Jij en de 2e bede. Lees blz. 216-219. Maak blz.215. Leer: vr/antw.122

12-11-2018 les 7.   Jij en de 3e bede. Lees blz.220-222. Leer: vr/antw. 123

19-11-2018 les 8.   Jij en de 4e bede. Lees blz. 223-226. Maak: 222. Leer: vr/antw.124

26-11 2018 les 9.   Jij en de 5e bede. Lees blz. 227-229. Maak: blz. 226. Leer: vr/antw. 125

03-12-2018 les 10. Jij en de 6e bede. Lees blz.  231-232. Maak:230. Leer vr/antw. 126

10-12-2018 les 11. Jij en de 6e bede. Lees blz. 233-234. Leer: vr/antw. 127

17-12-2018 les 12. Jij en het slot van het Onze Vader. Lees blz. 234-236. Leer: vr/antw. 128

07-01-2019 les 13. Jij en de HC. Lees blz. 9-11. Maak blz.236. Leer: vr/antw.129

14-01-2019 les 14. Jij en de Enige Troost. Lees: blz.12-13. Maak: blz.11. Leer: Ps.86:11 onberijmd.

21-01-2019 les 15. Jij en de drie stukken. Lees: blz. 14-16. Leer vr/antw.1 

28-01-2019 les 16. Jij en je ellende. Lees blz. 17-18. Maak: blz. 16. Leer: vr/antw.2

04-02-2019 les 17. Jij en de eis van Gods wet. Lees blz. 18-20. Leer: vr/antw. 3

11-02-2019 les 18. Jij en Gods Beeld. Lees blz. 22-24. Maak: blz. 21. Leer vr/antw. 4

18-02-2019 les 19. Jij en Gods roeping.Lezen: Rom. 8: 24-39. Leren: Rom. 8:30

04-03-2019 les 20. Jij en de uitverkiezing. Laatste les. Leer: Ps. 65 vers 2 berijmd.

 

Groep 3. Catechese van 20.30-21.15 uur. Methode: Heidelberger Catechismus

17-09-2018 les 1.  Wat is de zin/doel van mijn leven? Bijbelstudie Jacob/Ezau.

24-09-2018 les 2.  Jij en de HC. Leer: Ps. 78: 5 en 6.

01-10-2018 les 3.  Jij en de Enige Troost. Lees: Rom. 14:1-12. Leer: Ps.1:1 onberijmd.

08-10-2018 les 4.  Jij en de 3 stukken tot de Enige Troost. Lees: Ez. 36:16-38. Leer: vr/antw. 1.

15-10-2018 les 5.   Jij en de ware zelfkennis. Lees Rom. 3:1-20. Leer: Ps.130:3 en 4 onberijmd.

29-10-2018 les 6.  Jij en het Bijbelse mensbeeld. Lees: Ps.51. Leer: Rom.7:7

12-11-2018 les 7.   Jij en Gods rechtvaardigheid. Lees zondag 4. Leer: Rom. 7:14

19-11-2018 les 8.   Jij en de weg naar de Middelaar. Lees zondag 5. Leer: Hebr. 7:26

26-11 2018 les 9.   Jij en dé Middelaar. Lees: 1Kor. 1:17-31. Leer: vr/antw. 16 en 17

03-12-2018 les 10. Jij en de kennis van de Middelaar. Lees: Rom. 10:1-21. Leer: Vr/antw. 19

10-12-2018 les 11. Jij en wie er zalig worden! Lees: Matth.7:13-23. Leer: 1Joh. 2:1 en 2.

17-12-2018 les 12. Jij en het schijngeloof. Lees: Matth. 13:1-23. Leer: Ps.139:23 en 24 onberijmd.

07-01-2019 les 13. Jij en het ware geloof. Lees zondag 7. Leer: Fil. 3:8

14-01-2019 les 14. Jij en de Drie-eenheid. Lees: Matth. 3:13-17. Leer: Matth. 15:25-27

21-01-2019 les 15. Jij en God de Vader. Lees: Luk.15: 11-32. Leer: 1 Joh. 5:7

28-01-2019 les 16. Jij en de voorzienigheid. Lees zondag 10. Leer: Jes. 64:8

04-02-2019 les 17. Jij en God de Zoon. Lees zondag 11. Leer: vr/antw. 27

11-02-2019 les 18. Jij en de ambten van Christus. Lees: zondag 12. Leer: vr/antw. 29-30.

18-02-2019 les 19. Jij en Gods roeping.Lezen: Rom. 8: 24-39. Leren: Rom. 8:30

04-03-2019 les 20. Jij en de uitverkiezing. Laatste les. Leer: Ps. 65 vers 2 berijmd. 

Friday the 23rd.                                                                                                                                                                                     inloggen
Commission Junction Review.