Bijbel Studie Kring

Afdrukken

Indeling BSK Boven-Hardinxveld 2019-2020

Vragen voor elke Bijbelstudieavond.

 

2e avond BSK Boven-Hardinxveld. 10-10-2019. Hoofdstuk 2:1-12. De versmade liefde van God.

 1. Waarom is het ongeloof de grootste en gruwelijkste van alle zonden?
 2. Bij Hosea zien we heel sterk dat stoffelijke zegeningen horen bij de weldaden van het genadeverbond. Is dat alleen in het OT of nu ook?
 3. In vers 6 gaat het over wederkeren tot God, d.i. bekering. Wat is wezenlijk in de bekering tot God? Is berouw een voorwaarde of vrucht?
 4. God kan nood en lijden gebruiken om de mens in het nauw te drijven. Geeft voorbeelden uit de Bijbel waar dat gebeurd. Zie je de doornheg in vers 5 positief of negatief? Herkennen wij dat God in ons leven nood en druk wilde gebruiken om Hem te zoeken etc.?
 5. Israël verbrak Gods verbond. Wat betekent het verbond voor u persoonlijk? Wat heeft u eraan? Kunnen wij dat verbond ook verbreken? Zo ja, hoe?

 

3e avond BSK Boven-Hardinxveld. 7-11-2019. Hoofdstuk 2:13-H.3. De lokkende en volhardende liefde van God.

 1. Welke twee betekenissen kan het begrip “woestijn” hebben in de heilsgeschiedenis? Zie Deut. 8:2-4 en Jer. 2:2. Herkent u/jij in het persoonlijk leven ook iets van het woestijnleven?
 2. In de eerste 12 verzen van hoofdstuk 2 zien we sterk de dreiging van Gods oordeel die helaas weinig heeft uitgewerkt bij het volk. Daarna komt vers 13: Ik zal ze lokken enz. mogen wij de functie van wet en Evangelie hierin zien? Welke functies hebben elk afzonderlijk? Waarom horen zij wet en Evangelie wel bij elkaar?
 3. In het dal van Achor (14) zet God een deur van hoop. Dit vers is een profetie van Golgotha! Bespreek dit met elkaar waarom dit zó waar is!
 4. Geef vanuit het NT aan hoe de Heere Zijn bruid werft, hoe Hij de zaligheid voor haar verwerft en schenkt. Welke weldaden schenkt de Heere Zijn bruid?

 

4e avond BSK Boven-Hardinxveld. 21-11-2019. Hoofdstuk 4 en 5. Gods bedreiging tegen Zijn Israël.

 1. De zonde van nalatigheid(1) loopt heel vaak uit in zonde van bedrijf (2) Hoe komt dat denkt u.
 2. Maak de in vers 4 van hoofdstuk 4 genoemde zonde eens concreet in onze tijd. Wat is het geneesmiddel er tegen?
 3. In vers 4 van hoofdstuk 5 lezen we dat Israëls afgoderij haar verhindert zich te bekeren. Zijn er in ons leven ook verhinderingen of oorzaken die ons verhinderen ons te bekeren tot God? Zo ja, welke?
 4. Mensen gingen om genezing naar koning Jareb (13) Wat zouden we daar vandaag bij moeten invullen?( Letterlijk en/of geestelijk)
 5. 5. Wat is de diepste drijfveer van de oordeelsprediking van Hosea? Welke kenmerken noemt vers 15 hoofdstuk 5 ons van de bekering. Wat betekent het de Heere vroeg zoeken?
Sunday the 8th.                                                                                                                                                                                     inloggen
Commission Junction Review.