Kerkenraad

De kerkenraad van onze gemeente is opgebouwd uit de volgende personen:

 

Predikant Ouderlingen Diakenen
J.L. Schreuders A. Boele S. van Helden
  J. Booij H. Meijwaard
  S. Duijzer C. Vogel Jr
  J.P. Sterrenburg  
  R.A. Vogel  

 

Meer over de werkzaamheden van predikant, ouderlingen en diakenen kunt u terugvinden onder de koppen Predikant, Pastoraat en Diaconie. 

 

Saturday the 19th.                                                                                                                                                                                     inloggen
Commission Junction Review.