Algemeen

Binnen onze gemeente zijn een aantal functies/rollen te onderscheiden. Elke functie/rol kent zijn eigen taken en verantwoordelijkheden:

Kerkenraad

Predikant

Pastoraat

Diaconie

Kerkvoogdij

Wednesday the 23rd.                                                                                                                                                                                     inloggen
Commission Junction Review.